Podstawowe obiegi chłodnicze CO2 - cd.

Drukuj
Kategoria: Chłodnictwo
Opublikowano

W celu usprawnienia pracy układów jednostopniowych zastosowano rozwiązania z dodatkowym zaworem na by-passie (rys. 1).


Rys. 1. Układ chłodniczy jednostopniowy z zaworem rozprężnym wysokiego ciśnienia i zaworem na by-passie (1)                    

Ciśnienie gazu w instalacji po stronie niskiego ciśnienia otrzymywane jest dzięki zastosowania zaworu rozprężnego wysokiego ciśnienia EV1 oraz zaworu na by-passie EV2. W odróżnieniu od  układu jednostopniowego system wyposażono w by-pass wraz z zaworem. Jego zadaniem jest utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku cieczy.

 

W rejonach świata gdzie temperatury zewnętrzne są wysokie (wpływają na temperaturę skraplania/schładzania gazu) pod względem ekonomicznym bardziej korzystne są układy podkrytyczne. Takie układy pracują powszechnie jako część systemów kaskadowych (rys. 2).

 

Układ kaskadowy składa się z dwóch układów jednostopniowych. Na I stopniu mamy CO2 w układzie, a na drugim stopniu np.: NH3 (lub często spotykany R134A). Taki dobór wynika z tego aby uniknąć wysokich temperatur na skraplaczu układu CO2, a co za tym idzie jego pracy w zakresie transkrytycznym i kosztownej regulacji. W układzie tym skraplacz – wymiennik płytowy stanowi parowacz dla układu wysokiego ciśnienia.

        

Rys. 2. Schemat ideowy kaskadowego układu chłodniczego pracującego z CO2/NH3 oraz przemiany zachodzące na wykresie p-h (2) .

 

Mamy wiec do czynienia z układem kaskadowym. W zakresie niskich temperatur układ z CO2 może pracować jak tradycyjny układ jednostopniowy

 

Literatura:

(1)  www.bock.com

(2)  www.chlodnictwoiklimatyzacja,pl/index.php/artykuly/115-wydanie-112008/907

Powered by Bullraider.com
Copyright 2011 Podstawowe obiegi chłodnicze CO2 - cd..
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free